Korduma Kippuvad Küsimused

Kui palju maksab PUR vaht?

PUR vahuga soojustamisel arvestatakse hinda materjali kuupmeetri kaupa. Kuna iga objekt, selle raskusaste ja ajakulu on erinevad, koostatakse ka igale tellijale eraldi hinnapakkumine.

Keskmised kuupmeetrite hinnad pritsitavale PUR vahule on: avatud poor alates 70€ + km; suletud poor 170€ + km. Süstimise teel paigaldamine alates 190€ + km kuupmeeter.

Kuidas mõõdetakse materjali kulu?

Vahu kulu mõõtmiseks objektil on kaks varianti. Sõltuvalt kasutatavatest seadmetest saab kulunud materjali kogust näha kas seadme ekraanilt või võtta andmed välja seadme küljes oleva mälupulga pealt. Teine variant on kasutada mõõtmiseks spetsiaalseid mõõtepulkasid, mille korral mõõdetakse tünnides olev materjal nii enne- kui pärast paigaldust ja arvutatakse välja vahe ehk kulunud materjali hulk. Mõõtmisi saab alati koos paigaldajatega kaasa teha.

Materjal ise on algselt vedelal kujul ehk liitrites. Pärast paigaldust teisendatakse kulunud liitrid kilodeks (korrutades liitrite hulga materjali tihendusega) ja kilode põhjal saame kuupmeetrid. Nt avatud pooridega vahtu kulub ühte kuupmeetrisse keskmiselt 10kg, ehk kui paigaldatud materjali kulu on kokku 100 kilo, tuleb arve kümne kuupmeetri eest (100 jagatud 10ga).

Kuidas näeb välja PUR vahu paigaldus? Milliseid ettevalmistusi on vaja teha?

PUR vahtu paigaldatakse spetsiaalse seadme abil pritsimise või süstimise teel. Seade koos toormaterjaliga on reeglina kas kaubikus või järelhaagises ning voolik, kust vaht välja tuleb, veetakse võimalikult otse soojustatavale alale. Seega on oluline, et paigaldusbrigaadil oleks oma sõidukiga hea ligipääs hoonele.

Enne PUR vahu paigaldamist on vajalik eemaldada soojustatavalt alalt ja/või selle vahetust lähedusest kõik esemed ja sõidukid ning katta kinni kõik pinnad, mis ei tohi vahupritsmetega kokku saada (aknad, uksed jm viimistletud pinnad). Katmistööde eest vastutaja lepitakse kokku tellija ja paigaldaja vahel enne tööde alustamist.

Kas avatud- või suletud pooridega PUR?

Mõnedes rakendustes on parem valik avatud pooridega PUR ja teistes rakendustes parem suletud pooridega PUR. Oluline on, et õiget asja kasutataks õiges kohas. Üldise reeglina võib järgida põhimõtet, et kivi = suletud pooridega PUR, puit = avatud pooridega PUR.

Suletud pooridega PUR vaht on ideaalne kasutamiseks vundamentidel, keldrites ja kohtades, kus esineb püsivat niiskust. Ka sobib see ideaalselt näiteks garaazide, merekonteinerite ning tööstushoonete soojustamiseks, kus juba õhukese kihi abil saavutatakse täielik õhutihedus ja küttekulude tuntav vähenemine.

Avatud pooridega PUR vahtu kasutatakse pööningutel, seintes, lagedes, vahelagedes ja ka põrandatel, ehk siis igal pool, kus ei esine püsivat niiskust. Boonusena on avatud pooridega PUR vaht hea heliisolaator.

Kas PUR vaht sobib puitmajadele?

Sobib väga hästi. Puitmajade puhul soovitame kasutada avatud pooridega PUR vahtu, mis on oma olemuselt võrdlemisi sarnane traditsioonilise villaga. Erinevalt villast on PUR paigaldatud monoliitse kihina, nakkunud ideaalselt vastu aluspinda ning ei kogu enda sisse kondentsi. Ka on ta ca 30% soojapidavam.

Avatud pooridega PUR vaht sulgeb igasuguse õhu liikumise, kuid tema veeauru läbilaskvus ehk nö hingamine toimub puiduga samas rütmis. Seevastu kui kasutada puitmaja puhul suletud pooridega PUR vahtu, suletakse sellega suur osa seina/katuse loomulikust veeauru läbilaskvusest ja sarikad, mis jäävad soojustuse seest välja, peavad tegema topelt tööd. Sealt tekivad ka probleemid – sarikad võtavad enda sisse rohkem niiskust, mistõttu paisuvad/kahanevad kordades rohkem kui seda muidu teeksid. Mida rohkem toimub puidu mängimist, seda suurem on tõenäosus, et see lõpeb mõrade ehk külmasildadega sarika ja soojustuse vahel. Ei ole olemas sellist asja nagu elastne suletud pooridega PUR vaht, mis puiduga kaasa mängiks.

Kas PUR vaht on tervisele ohutu?

Jah. Korrektselt paigaldatuna jääb see terveks oma eluajaks inertseks ega eralda tervisele ohtlikke gaase. Ka sisaldab PUR vaht spetsiaalseid lisaaineid, mis teevad temast ebasobiliku keskkonna hallitusele ning seentele.

Kas PUR vahtu saab paigaldada ka talvel?

Talvel saame muretult teha sisetöid eeldusel, et temperatuur on vähemalt +5 kraadi ning niiskusastmed vastavad normidele. Välitööde puhul on talvisel ajal reeglina aluspind kas liiga niiske või liiga külm, mistõttu peavad need tööd ootama soojemaid kevadisi tingimusi.