Mis on termopilt?

Termograafia ehk termopilt on esemelt kiirgunud või peegeldunud soojusest tehtud foto, mis põhineb objektilt kiirgunud infrapunakiirguse inimsilmale nähtavaks tegemisel. Termofoto eesmärgiks on märkida fotol ära külmemad, kuumemad ning soojemad kohad.

Maja termopilt

Termoülevaatuse põhieesmärk eramutes on ehituskvaliteedi kontroll. Lisaks saab selle abil kontrollida elamu soojapidavust enne renoveerimistöödega alustamist, et kindlaks teha millised elamu osad vajavad soojustuse väljavahetamist või lisasoojustust. Peamiselt kasutatakse termofotot korterelamute seinte, akende ja muude välispiirete soojapidavuse mõõtmiseks. Selle abil visualiseeritakse energiakadu. Maja termopilt võimaldab kontrollida hoone seina, akende ja muude liitekohtade soojapidavust ning tuvastada võimalikud soojalekked.

Tremopilt - balticpur

Termopildid näitavad välisseinte soojapidavust, aitavad leida hoones soojalekkeid, niiskuskahjustusi ja kontrollida tehnosüsteemide korrasolekut.

Termokaamera abil saab lihtsalt skaneerida kogu hoone ja vaadata, mis seisus on maja karp, katus, uksed, aknad, laed, põrandad, veetorustikud ja küttesüsteemid. Termopildistamine visualiseerib pinnatemperatuurid, mille alusel on võimalik arvestuslikult leida sooja- ja külmalekked ning niiskusekahjustused. Maja termopilt võimaldab kiiresti avastada puudused ehituse kvaliteedis. Kehv või mittevastav isolatsioon, niiskuskahjustused ja ebakvaliteetne töö läheb hoone omanikule kalliks maksma. Seetõttu on hea kohe majast termopildid teha, et vältida võimalikke kulutusi tulevikus.

Fotol on sinine ala tähistatud külmana, kollane jahedamana ja punane soojana. Alloleva foto peal on hästi näha, et selle maja peamine energiakadu tuleneb katuse liitekohas olevast soojalekkest. Ilmselt on seal soojustustööd jäetud kas tegemata või on tehtud kehva kvaliteediga.  Termograafia abil saab see majaomanik keskenduda kindla ala renoveerimisele ning kogu soojustust ning tehnosüsteeme ei ole vaja laiali lammutama hakata.

Termopilt - Termograafia

Lisaks välisseintele saab termofotoga hea ülevaate hoone sisemuses olevatest niiskuskahjustustest ja soojaleketest. Näiteks alloleva foto peal on näha, et laepaneel on loonud tuppa külmasilla ning tekitab energia- ja soojuskadu toas.

Lisaks ülaltoodule saab termograafia abil:

  • teha kiire ekspertiisi konstruktsioone avamata;
  • ülevaate maja seinte temperatuuride ebaühtlusest;
  • avastada kohad, kuhu on kogunenud niiskus;
  • leida konstruktsioonis esinevad külmasillad ja soojalekked;
  • määratleda põrandküttetorude ja -kaablite asukohad;
  • teostada elektrikilpide ülevaatust;
  • planeerida parandustöid ja dokumenteerida ehituskvaliteedi.

Balticpur pakub lisaks PUR vahuga soojustamisele ka termograafia teenust. Termofoto abil paneme esialgu paika Sinu hoone peamised külmasillad ja soojuslekked. Seejärel saame hakata soojustust parandama või välja vahetama. Selle jaoks soovitame kindlasti kasutada PUR ehk polüuretaanvahtu. Tegemist on soojus- ja isolatsioonimaterjaliga, millega täidetakse elamu seintes olevad õhuvahed ning muudetakse maja õhukindlaks. PUR vahtu soojustamisel kasutades on garanteeritud, et külmasildu ei teki, sest PUR vaht on pinnale kandes vedelal kujul ning paisub õhuga kokku puutumisel. Seetõttu täidab see ka kõige pisemad praod ja mõrad. Lisaks sellele ei teki PUR vahu puhul õhuvahesid, mis muude soojusisolatsioonimaterjalidega paratamatult ühenduskohtadesse tekivad.

Soovin lisainfot termograafia  kohta:

Kui soovid hakata oma elamut renoveerima või täiesti uut hoonet püstitama, siis võta meiega julgelt ühendust. Meie meeskond aitab Sul leida parima lahenduse sõltuvalt Sinu konkreetsetest vajadustest. Vaata ringi ka meie veebilehel, et tutvuda paremini meie poolt pakutavate toodete, teenuste ja seadmetega. Meie eesmärgiks on pakkuda vaid parimaid tooteid ja teenuseid, seetõttu oleme ametlik Lallafom USA ja XpandEuroGroup pur vahtude maaletooja Eestis ja Soomes. Kasutame ainult preemiumklassi vahtusid, mis on veepõhise paisumisega. Meie kasutatavatel materjalil on tootjapoolne garantii lausa 25 aastat.