Vundamendid, soklid ja keldrid

PUR vahu eelis traditsiooniliste soojustusmaterjalide ees seisneb eelkõige selles, et pritsitav vaht täidab soojustatava pinna liitekohtadeta ja peatab õhuliikumise täielikult. Eriti hästi tuleb see esile just siis kui soojustatav pind on ebatasane: maa- või paekivist laotud vundamendid ja soklid. Kasutades nende soojustamisel traditsioonilisi vahendeid jääb paratamatult mitmeid tühimike ning soojustusmaterjali liitekohti, mis ajajooksul külmasildu tekitavad. PUR vaht on aga püsiv ja äärmiselt tugev. Kannatab koormust ca 300kg/m2 kohta.Pritsitav vaht kopeerib aluspinda ja tulemus jääb sellele vastav. See loob lisavõimalusi ka välisilme lahendustes. Olenevalt vajadusest ja arhitektuurist võib krohvi otse vahu pinnale kanda. Sellisel juhul jääb tulemus vana aluspinda imiteerima. Teise võimalusena võib enne vahuga katmist vundamendile paigaldada roovid, mille järgi vahu pind sirgeks lõigata ja siis krohvida. Vahu pinnale on enne krohvimist vajalik paigaldada armatuurvõrk. Võimalusi on mitmeid. Enne kui töödega alustate, võtke meiega kindlasti ühendust, nii jõuame koos parima tulemuseni.