Termograafia näitab välisseinte soojapidavust, aitab leida hoones soojalekkeid, niiskuse kahjustusi ja kontrollida tehnosüsteemide korrasolekut.

Termokaamera abil saab lihtsalt skaneerida kogu hoone ja vaadata, mis seisus on maja karp, katus, uksed-aknad, laed, põrandad, veetorustikud ja küttesüsteemid. Termopildistamine visualiseerib pinnatemperatuurid, mille alusel on võimalik arvestuslikult leida sooja- ja külmalekked ning niiskusekahjustused. Termograafia abil on võimalik kiiresti avastada puudused ehituse kvaliteedis.

Termopildistamine näitab välisseinte soojapidavust, aitab leida hoones soojalekkeid, niiskuse kahjustusi ja kontrollida tehnosüsteemide korrasolekut

Termokaamera abil saab lihtsalt skaneerida kogu hoone ja vaadata, mis seisus on maja karp, katus, uksed-aknad, laed, põrandad, veetorustikud ja küttesüsteemid.

Termopildistamine visualiseerib pinnatemperatuurid, mille alusel on võimalik arvestuslikult leida sooja- ja külmalekked ning niiskusekahjustused.

Termograafia abil on võimalik kiiresti avastada puudused ehituse kvaliteedis. Kehv või mittevastav isolatsioon, niiskuskahjustused ja ebakvaliteetne töö läheb hoone omanikule kalliks maksma.

Termograafia abil saab:

  • Teha kiire ekspertiisi konstruktsioone avamata
  • Ülevaate maja seinte temperatuuride ebaühtlusest
  • Avastada kohad, kuhu on kogunenud niiskus
  • Leida konstruktsioonis esinevad külmasillad ja soojalekked
  • Määratleda põrandküttetorude ja -kaablite asukohad
  • Teostada elektrikilpide ülevaatust
  • Planeerida parandustöid ja dokumenteerida ehituskvaliteedi