Vundamendi soojustamine on väga oluline aga võib algajale olla liiga keeruline ise ette võtta. Vundamendi soojustamise teeb veidi keerulisemaks suurem niiskuse olemasolu ja külmemad temperatuurid.

Kui su maja vundament on korralike materjalidega ja tehnikaid kasutades soojustamata , siis kipub sinna kogunema suurel hulgal niiskust, hallitust ja su kodu esimese korruse põrandad on külmad. Samuti võib soojustamata torudes olev vesi keldrikorrusel halvasti soojustatud vundamendi korral suurema külmaga ära jäätuda ja sellist jama ei soovi endale ükski majaomanik.

Õnneks on olemas üks viimasel ajal populaarsust kogenud ja odavamaks läinud soojustus meetod, mis sobib ehk üldse kõige paremani erinevatest turul eksisteerivatest soojustus meetoditest vundamendi ja keldikorruste soojustamiseks.

Mis on parim materjal vundamendi soojustamiseks?

katuste soojustamine pur vahuga

Korralikult soojustatud vundamendi, keldikorruse ja põrandaaluse võtmeks on kasutada materjali, mis tõrjub niiskust ja takistab selle liikumist, mis omakorda takistab hallituse tekkimist.

Vundamendi ehitamiseks kasutatakse enamasti betooni. Enamus inimesi peavad betooni suhteliselt kuivaks ehitusmaterjaliks, sealt pealtnäha võib see nii tunduda. Aga tegelikult on betoon mikroskoobi all vaadates poorne ja „auklik“. Need mikropoorid jäävad silmale nähtamatuks aga niiskust koguvad väga hästi. Kuna keldrikorrus on suvel jahe ja välisõhk on soe, siis on see väga hea keskkond niiskuse tekkeks, mis omakorda annab võimaluse hallituse vohamiseks.

Vundament ja keldrikorrused on ideaalsed kohad, kus kasutada soojustamiseks polüuretaanvahtusi ehk PUR vahtu. PUR vaht nakkub väga hästi betooniga ja takistab niiskuse tekkimist perioodidel ,kus välisõhu ja sise õhu temperatuuride erinevused on suured.

Vundamendi soojustus PUR vahuga vähendab küttearveid

PUR vahu kasutamist vundamendi soojustamisel peetakse üheks tõhusamaks tehnikaks. PUR vahu üheks eeliseks on veel see, et teda saab pritsida hästi torude vahele ja vaht katab ja isoleerib hästi torude vahed ja katab need.

PUR vahu eelis traditsiooniliste soojustusmaterjalide ees seisneb eelkõige selles, et pritsitav vaht täidab soojustatava pinna liitekohtadeta ja peatab õhuliikumise täielikult. Eriti hästi tuleb see esile just siis kui soojustatav pind on ebatasane: maa- või paekivist laotud vundamendid ja soklid. Kasutades nende soojustamisel traditsioonilisi vahendeid jääb paratamatult mitmeid tühimike ning soojustusmaterjali liitekohti, mis ajajooksul külmasildu tekitavad. PUR vaht on aga püsiv ja äärmiselt tugev. Kannatab koormust ca 300kg/m2 kohta. Pritsitav vaht kopeerib aluspinda ja tulemus jääb sellele vastav. See loob lisavõimalusi ka välisilme lahendustes. Olenevalt vajadusest ja arhitektuurist võib krohvi otse vahu pinnale kanda. Sellisel juhul jääb tulemus vana aluspinda imiteerima. Teise võimalusena võib enne vahuga katmist vundamendile paigaldada roovid, mille järgi vahu pind sirgeks lõigata ja siis krohvida. Vahu pinnale on enne krohvimist vajalik paigaldada armatuurvõrk. Võimalusi on mitmeid. Enne kui töödega alustate, võtke meiega kindlasti ühendust, nii jõuame koos parima tulemuseni.

PUR vahuga on võimalik väga efektiivselt soojustada ka soojaveesüsteemi ja veeboilereid. Kui kunagi oli PUR vahu kasutamine suurte alade soojustamisel suhteliselt kallis, siis nüüd on see käinud tunduvalt soodsamaks ja kindlasti igale majaehitajale hea investeering. PUR vahu kasutamine maja soojustamisel hoiab küttearvetelt kokku kuni 30%.

Veel mõned PUR vahu eelised:

  • PUR vaht on väga helikindel
  • PUR vaht muudab maja seinad tugevamaks ja on kuivades väga hea tugevuse ja kerguse suhtega
  • Maja keldikorrusele kipuvad närilised. Närilistele õnneks PUR vahus kasutatavad keemilised elemendid ei meeldi ja nad seda söögiks ega oma pesa ehitamiseks ei kasuta.
  • Kui keldikorrus ja vundament on hästi soojustatud, saab seda ruumi hästi kasutada oma eluruumi laiendamiseks.